Kpss Kısa ders Notları (12)

TBMM’nin açılışı ile temsil heyetinin görevi sona erdi.
Sevr barış anlaşması Mebusan tarafından onaylanmadığı için hukuksal özellik taşımaz.
TBMM’nin uluslar arası alanda ilk başarısı “Gümrü Antlaşması”dır.
Ermeni sorunu “Gümrü Antlaşması” ile bir çözüme kavuştu.
Gümrü > Moskova > Kars > Ankara > Lozan kronolojik sıralaması bu şekildedir.
Doğuda Ermenilere karşı 15. Kolordu komutanı Kazım Paşa’dır.

Kaynak Notları Hazırlayan KpssForum.org yönetisi Koral Kardeşimize Teşekkürler…

Bir Cevap Yazın